Medlemsbladet

Utgiver: Norske Trekkspilleres Landsforbund.

Redaktør: Per Jørund Grøthe.

Trekkspillnytt utkommer fire ganger i året. Her kan du lese om det som skjer på trekkspillfronten i inn- og utland. Vi byr på fra aktuelle intervjuer, reportasjer fra arrangementer, historier, plateomtaler, noter, konserter, annonser og mye, mye mer.

Du får fire utgaver av bladet for kun kr. 500,-. Ungdom t.o.m. 26 år, kr 75,- per år. Utenlandsabonnenter kr 520,- per år.

Vil du vite mer, ta kontakt med NTLs kontor på epost eller ring tlf. 22005635.

Stoff sendes Per J. Grøthe, Einerveien 11, 3092 Sundbyfoss. E-post:  per-jog@online.no eller ring tlf. 906 44 927.

Annonser sendes Pål Bendixen, Ravnåsveien 60 B, 1254 Oslo. E-post:  annonser@trekkspillforbundet.no eller ring tlf. 932 58 008

Leveringsfrister stoff og annonser

Nr. 1 Februar. Stoff- og annonsefrist: 15. januar.
Nr. 2 Mai. Stoff- og annonsefrist: 15. april
Nr. 3 August. Stoff- og annonsefrist: 9. august
Nr. 4 Desember. Stoff- og annonsefrist: 10. november. Utgivelse 1. desember.