Programmet

Endelig program blir satt opp når påmeldingene har kommet inn.