Programmet

Torsdag: 

13.00 – 18.00  Konkurranse 

 • Trekkspillsolist f.o.m. 18 år (S4) 
 • Durspill solist f.o.m. 18 år (S8) 
 • Durspill solist t.o.m. 11 år (S5) 
 • Trekkspill solist t.o.m. 11 år (S1) 
 • Duetter to trekkspill f.o.m. 15 år (D2) 
 • Duetter to durspill f.o.m. 15 år (D4) 
 • Orkestermusikk (O)
   

18.30 – 20.30 Middag 

20.30 – 21.30 Åpningskonsert 

21.30 – 23.30 Konkurranse  

 • Solist gammeldans junior (G3) 
 • Gammeldans orkestre/klubb (G1)  
 • Etter konkurransen  - 02.00 Dansespilling 

 

Fredag: 

10.00 – 12.45  Konkurranse  (salongen) 

 • Durspill solist 12 – 14 år (S6) 
 • Trekkspill solist 12 – 14 år (S2) 
 • Trekkspill solist 15 – 17 år (S7) 
 • Durspill solist 15 – 17 år (S3) 
   

13.00 – 14.00 Lunsj 

14.15 – 16.45 Konkurranse 

 • Duetter to durspill t.o.m. 14 år (D3) 
 • Duetter to trekkspill t.o.m. 14 år (D1) 
 • Varieté (V)  
 • Junior orkester (J) 
   

17.30 – 18.15  Hvordan øve som en verdensmester – Øivind Farmen (dansesal) 

17.30 – 18.15  Allsangkonsert fra radioens programmer på 40-50-60 tallet, Odd Arne Halaas (salongen) 

18.30 – 18.50 Plateslipp Aksent/Håvard (salongen) 

19.00 – 20.30  Middag 

20.30 – 21.30 Premieutdeling (dansesal) 

21.30 – 23.30 Konkurranse  

 • Solist  gammeldans senior (G4)  
 • Gammeldans grupper (G2) 
   

23.30 – 02.00 Dansespilling (salongen/ dansesal) 

 

Lørdag: 

10.00 – 12.45 Konkurranse  

 • Underholdningsmusikk (U) (dansesal) 
   

13.00 – 14.00 Lunsj

14.15 – 16.45 Konkurranse 

 • Kammermusikk (K) 
 • Åpen klasse (Å) 
   

17.00  18.00 Varietekonsert (salongen) 

18.30 – 20.30  Middag 

20.30 – 21.30 Premieutdeling (dansesal) 

21.30 – 02.00 Dansespilling  (Ca kl. 22.30 – 23.30, superfinale inkl. premieutdeling) (salongen/dansesal) 

 

Søndag: 

08.00 – 13.00 Brunsj 

11.00 – 11.45 Avslutningskonsert