Program NM på trekkspill og torader 2019

Torsdag 27. juni 2019

Veslefjellhallen 
11.30 S4 – Trekkspill solist f.o.m. 18 år 
13.00 – 14.00 Lunsj
 
Salongen
14.00 S8 – Durspill solist f.o.m. 18 år 
15.00 S5 – Durspill solist t.o.m. 11 år 
D4 – Duetter to durspill f.o.m. 15 år 
 
Veslefjellhallen
14.30 S1 – Trekkspill solist t.o.m. 11 år 
15.00 D2 – Duetter to trekkspill f.o.m. 15 år 
 
Veslefjellhallen 
16.00 O – Orkestermusikk 
18.00 Premieutdeling for klassene: 
S1, S4, S5, S6, S8, D2, D4 og O
19.00 – 20.30 Middag 
 
Veslefjellhallen
20.30 Åpningskonsert i Veslefjellhallen
21.30  G1 – Gammeldans orkester 
 
Salongen
Etter konkurransene – 01.00 Dansespilling
 
 
Fredag 28. juni 2019
 
Veslefjellhallen
09.30  S2 – Trekkspill solist 12 – 14 år 
11.15  S3 – Trekkspill solist 15 – 17 år
13.00 – 14.00  Lunsj
 
Veslefjellhallen
14.00  J – Junior orkester
15.30  D1 – Duetter to trekkspill t.o.m. 14 år 
 
Salongen
16.00  G3 – Gammeldans solist junior
 G4 – Gammeldans solist senior
 
Veslefjellhallen
18.00 Premieutdeling for klassene: 
S2, S3, D1, G1, G3, G4 og J
Utdeling av Ottar E. Akres legat
19.00 – 20.30 Middag 
 
Veslefjellhallen
20.30 G2 – Gammeldans grupper 
 
Salongen
Etter konkurransene – 02.00 Dansespilling
 

Lørdag 29. juni 2019
 
Veslefjellhallen
11.00  U – Underholdningsmusikk
13.00 – 14.00  Lunsj
 
Veslefjellhallen
14.00  K – Kammermusikk
 
Salongen
14.45  Å – Åpen klasse
15.30  V – Varietémusikk 
16.00  Premieutdeling for klassene: 
G2, U, K, Å, V og trekning av spillerekkefølge i superfinale
 
Veslefjellhallen
18.00  Konsert
Moss Spellemannskompani 
Skjalg Bjørstad  
Anders Larsson
19.00 – 20.30  Middag 
 
Veslefjellhallen
20.30 Superfinale gammeldans
Etter konkurransene – 02.00 Dansespilling
 
 
Søndag 30. juni 2019
 
11.00 – 11.45 Avslutningskonsert med vinnere fra solistklassene og varietéklassen.
 
Hele programheftet finner du her.