Solister 
• Trekkspill solist t.o.m. 11 år (S1) - Samlet spilletid maks 10 min. 
• Trekkspill solist 12-14 år (S2) - Samlet spilletid maks 15 min. 
• Trekkspill solist 15-17 år (S3) - Samlet spilletid maks 15 min. 
• Trekkspill solist f.o.m. 18 år (S4) - Samlet spilletid maks 30 min. Programmet skal være av variert  karakter. Minst ett av stykkene skal være en originalkomposisjon for instrumentet. 
• Durspill solist t.o.m. 11 år (S5) - Samlet spilletid maks 10 min. 
• Durspill solist 12-14 år (S6) - Samlet spilletid maks 15 min.
• Durspill solist 15-17 år (S7) - Samlet spilletid maks 15 min.
• Durspill solist f.o.m. 18 år (S8) - Samlet spilletid maks 20 min. 

Duetter 
• Duetter to trekkspill t.o.m. 14 år (D1) - Samlet spilletid maks 12 min. 
• Duetter to trekkspill f.o.m. 15 år (D2) - Samlet spilletid maks 15 min.  
• Duetter to durspill t.o.m. 14 år (D3) - Samlet spilletid maks 12 min. 
• Duetter to durspill f.o.m. 15 år (D4) - Samlet spilletid maks 15 min. 

Varieté (V) 
Samlet spilletid maks 12 min. Ingen aldersinndeling. Solistisk underholdningsmusikk fremført på trekkspill. Musikken har ofte et virtuost preg. Det skal ikke benyttes noter ved fremføringen.

Kammermusikk (K) 
Samlet spilletid maks 12 min. Klassisk musikk spilt av liten gruppe (fra to til syv deltagere, ved to så kan det ikke være to trekkspillere da disse da hører til i duettklassen). Stemmene i partituret skal være solistisk besatt og det skal spilles uten dirigent. Det oppfordres til samspill med andre instrumenter, men trekkspillet skal ha en fremtredende rolle. 

Orkestermusikk (O)
Samlet spilletid maks 15 min. Klassisk musikk spilt av trekkspillorkester. Det skal spilles komposisjoner/arrangementer med minimum tre stemmer. Andre instrumenter kan benyttes, men trekkspillet skal ha en fremtredende rolle. 

Underholdningsmusikk (U)
Samlet spilletid maks 12 min. Lettere form for musikk (ikke gammeldans), spilt av trekkspillorkester. Andre instrumenter kan benyttes, men trekkspillet skal ha en fremtredende rolle. 

Junior orkester (J)
Samlet spilletid maks 10 min. Aldersgrense er t.o.m 17 år, men inntil to personer i hvert orkester kan være maksimalt 19 år. Aldersgrensen gjelder ikke for komp og dirigent. Klassen egner seg spesielt godt for elevorkestre. Andre instrumenter kan benyttes, men trekkspillet/durspillet skal ha en fremtredende rolle. Musikken kan være av enklere karakter, men det kreves et variert musikalsk og genremessig uttrykk. Gammeldans kan være et element i programmet, men ved deltakelse i klassen Junior orkester (J) kreves det at flere stilarter inngår i programmet. 

Gammeldans klubb/orkester (G1)
Gammeldans spilt av trekkspill-/durspillklubb/orkester. Andre instrumenter kan benyttes, men trekkspillet eller durspillet skal ha en fremtredende rolle. Det spilles fire melodier i ulik danseart, dvs. vals, polka, reinlender og masurka, eller nært beslektede danser av disse. 

Gammeldans grupper (G2) 
Gammeldans spilt av grupper med inntil seks deltagere + komp. Andre instrumenter kan benyttes, men trekkspillet/durspillet skal ha en fremtredende rolle. Det spilles fire melodier i ulik danseart, dvs. vals, polka, reinlender og masurka, eller nært beslektede danser av disse. 

Gammeldans solist
Gammeldans spilt av solist på trekkspill eller durspill. Deltakere til og med 14 år stiller i klassen junior. Deltakere fra og med 15 år stiller i klassen senior. Det skal spilles 3 melodier i ulike dansearter i klassen. Dansetakt og danseappell tillegges betydelig vekt i bedømmingen av klassene.
Solist Gammeldans junior (G3) 
Solist Gammeldans senior (G4) 

Åpen klasse (Å) 
Samlet spilletid maks 12 min. Alle som spiller musikkgenrer eller har en instrumentsammensetning som ikke passer inn i de øvrige klassene kan delta i åpen klasse. Det oppfordres til å presentere nyskapende prosjekter. Trekkspillet/durspillet må være representert. Det skal spesielle grunner til for at solo-trekkspill passer inn i denne klassen, da de aller fleste sjangere dekkes av solist- og variete-klassene. En publikumspris blir utdelt på bakgrunn av fremførelse, kreativitet og opptreden.

Superfinale
Følgende er kvalifisert til superfinalen i gammeldans på NM: Vinnerne fra G1, G2, G3 og G4, forutsatt at det har blitt delt ut norgesmestertittel i disse klassene. Alle spiller 4 melodier i ulik taktart, der minimum to melodier skal være melodier som ikke er brukt under konkurransen i G1, G2, G3 og G4. Vinner av superfinalen vinner vandrepokalen og en pengepremie på 7500 kr.