Siste nytt fra kretsene i NTL

Her kommer siste nytt fra NTLs kretser. 

Nytt

Musikkrådet reagerer kraftig på Rajas redningspakke

08-05-2020


Lise Bendixen er bekymret for NTLs framtid etter at kulturminister Abid Raja lanserte den såkalte redningspakken på 38,5 millioner kroner for musikkorpsene i går, torsdag. (Arkivfoto)

Norsk musikkråd reagerer kraftig på innholdet i den såkalte redningspakken på 38,5 millioner kroner som kulturminister Abid Q. Raja lanserte for musikkorpsene i går, torsdag. Ifølge daglig leder Lise Bendixen i NTL er det usikkert hvordan forbundet og de andre frivillige musikkorganisasjonene kommer ut av dette, og mange er bekymret. 
 
– Disse pengene har korpsene allerede fått. Det er ikke mulig å gi de samme pengene to ganger, slår styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag fast.
 
Bendixen i NTL er bekymret for sin organisasjon.
 
– Vi vet ikke hvordan det blir for oss. Men slik det ligger an nå, så ser det dårlig ut. Musikkrådet jobber for alle organisasjonene. Men Raja går på de store. Vi ser fint lite til de andre, sier hun.  
 
 
Musikkrådet reagerer kraftig
 
I går kom kulturminister Abid Q. Raja (V) med en tilsynelatende gladmelding om at korpsene skal få tilgang til 38,5 millioner kroner i frie midler som de kan disponere selv. Etter å ha fått avklart hvor disse pengene kommer fra, får det styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag til å reagere kraftig.
 
– Det ser ut som de samme midlene som allerede er omtalt i statsbudsjettet er pakket inn i nytt gavepapir, men dette er ikke ekstraordinære midler. Den samme krona kan bare fordeles én gang.
 
 
Samme tildeling som i 2019
 
I 2019 mottok korpsorganisasjonene nettopp 38,5 millioner kroner i statlige midler over tippenøkkelen. Tilsvarende ble lagt til grunn for 2020, og i går ble spilleoverskuddet fordelt. Selv om overskuddet fra Norsk tipping ble over 150 millioner kroner høyere enn året før, har det ikke kommet nye midler til landets kor og korps, tippenøkkelandelen til kulturformål er tvert imot kuttet fra da statsbudsjettet ble lagt frem.
 
– Det er i alle fall ikke ekstra penger her, og 38,5 millioner kroner er penger korpsene likevel skulle få, og som de allerede har tatt inn som forventede inntekter i sine budsjetter. Det er jo ikke disse pengene korpsene har mistet denne våren, tapene bare for korps er estimert til 200 millioner kroner, sier Borgundvaag. - Det er inntektene fra loppemarkeder og basarer, spilleoppdrag, dugnader og liknende som er borte, og som korpsene trenger å få erstattet.
 
Revidert nasjonalbudsjett
 
Under gårsdagens presentasjon av redningspakken for korpsene, signaliserte kulturministeren at det vil komme en utvidet løsning for tiltakspakken regjeringen har opprettet for idrett og frivillighet. Den skal lanseres i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. Kulturministeren antydet en ekstra bevilgning på flere hundre millioner kroner. Og denne gangen skal det bli mulig for korpsene å søke om erstatning for inntektsbortfall fra de mye omtalte loppemarkedene og andre liknende aktiviteter, slik korpsbevegelsen har bedt om. Men signalene fra kulturministeren beroliger ikke styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag.
 
– Vi er slett ikke beroliget når statsråden snakker om flere hundre millioner. Vi må huske på at dette er midler som også skal fordeles til idrett og alle andre innenfor frivillig sektor. Dette er ikke penger som kun skal gå til musikkfrivilligheten. Musikkfrivilligheten taper 365 millioner kroner bare i mars og april, når sommerferien er over kommer vi opp i flere milliarder kroner. Og da har vi ikke engang begynt å snakke om alle de andre som skal trenger hjelp fra den samme krisepakken, avslutter Borgundvaag.
 
 
 
FAKTA OM TIPPEMIDLER
TIL KULTURFORMÅL OG KORPS
 
I 2019 mottok korpsorganisasjonene 38,5 millioner kroner i statlige midler over tippenøkkelen. Midlene til korps var fordelt på 3,3 millioner i tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner, nær 20 millioner i såkalte Frifond-midler, og om lag 15 millioner til fordeling via Instrumentfondet.
 
I statsbudsjettet for 2020, som Stortinget vedtok i oktober, la Kulturdepartementet opp til 813 millioner kroner til kulturformål på tippenøkkelen. Hele økningen på åtte millioner ble spist opp av poster som ble flyttet fra kulturbudsjettet til tippenøkkelen.
 
I går ble summen totalt redusert til 805 millioner, på tross av at Norsk Tippings overskudd endte 153 millioner høyere enn prognosen i statsbudsjettet.