Siste nytt fra kretsene i NTL

Her kommer siste nytt fra NTLs kretser. 

Nytt

Søk om reisestipend gjennom Voksenopplæringsforbundet

17-10-2019Voksenopplæringsforbundet (Vofo) utlyser reisestipend for studiereiser til utlandet. Formålet med Vofos reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.

Målgruppa er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner, for eksempel NTL. 


Maksimalsatser for stipend:

Danmark og Sverige kr 6.000

Finland, Barentsregionen og Baltikum kr 7.000

Europa for øvrig kr 8.000

Andre verdensdeler kr 11.000

 

Forutsetninger for tildeling og utbetaling:

Søkere som får tildelt reisestipend må rapportere tilbake til Voksenopplæringsforbundet innen frister som fremgår av stipendtildelingsbrevet. 

Rapporten skal inneholde følgende opplysninger:

  • Forark
  • Reisested
  • Reisevarighet
  • Formålet med reisen
  • Hvem du besøkte
  • Nytteverdi for egen utvikling og egen organisasjon
  • Skal være minimum 2 sider
  • Bilder (det er kun et ønske, men ikke pålagt)

Kopi av reiseutgifter som fly-, og togbilletter el. skal sendes inn sammen med reiserapport.

Voksenopplæringsforbundet forbeholder seg retten til å bruke rapporten som et viktig supplement til vårt informasjonsarbeid. Dersom de overnevnte kravene ikke er fullfylt, kan bevilgningen kreves tilbakebetalt.

Søkere som har mottatt stipend i løpet av de siste 5 år (2014-2019) vil ikke bli vurdert.

Stipendet er individuelt, og kan ikke søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l. Søknader sendes på elektronisk skjema til studieforbundets sentralledd innen 17. november 2019. Søknadskjemaet finnes på https://www.voforeisestipend.no.