Seminar 2017 i Sandefjord. Deltakerne vil bli delt i fire orkestre. Hvilket orkester du skal spille i, må du og din trekkspillærer avtale. Noter vil bli sendt lærer i god tid før seminaret, slik at du får tid til å øve litt før du kommer til Sandefjord. Seminaravgiften er kr 800 for medlemmer og kr 850 for ikke-medlemmer av Norske Trekkspilleres Landsforbund. Dette dekker selve seminaret, overnatting i klasserom på skolen og måltider. Påmeldingen kan også sendes til Grete Berge, Vesterøyveien 214, 2324 Sandefjord eller på e-post til grberge@online.no. Spørsmål? Ta kontakt med Grete på tlf. 9017 49 22.
Fornavn og etternavn
Fødselsdato
Skriv din gateadresse
Skriv ditt postnummer
Skriv ditt poststed
Skriv din e-post-adresse - om du har
Medlem i NTL?
Skriv lærer
Velg seminarorkester 1, 2, 3 eller 4. 1 er for de yngste. 4 er for de eldste.
Send