Samspillseminar for barn og unge

Arrangeres på Nordbytun ungdomsskole i Ås 19.-21. oktober 2018

Deltakerne vil bli delt i fire orkestre. Hvilket orkester du skal spille i, må du og din trekkspillærer avtale. Noter vil bli sendt lærer i god tid før seminaret, slik at du får tid til å øve litt før du kommer til Ås. Seminaravgiften er kr 800 for medlemmer og kr 900 for ikke-medlemmer av Norske Trekkspilleres Landsforbund. Dette dekker selve seminaret, konserter, overnatting i klasserom på skolen og måltider.
For foreldre/andre som er med er prisen for måltider på skolen (unntatt festmiddag) kr 450 og for festmiddag lørdag kveld kr 200. Påmelding ved innsending av skjemaet under og innbetaling til konto 1100.45.72175 innen 1. oktober. Merk betalingen med seminardeltakerens navn. Påmeldingen og evt. spørsmål kan også sendes på e-post til trekkspillseminar2018@gmail.com.
Fornavn og etternavn
Fødselsdato
Skriv din gateadresse
Skriv e-post-adressen vi kan nå deg på.
Skriv ditt postnummer
Skriv ditt poststed
Medlem i NTL?
Skriv lærer
Velg seminarorkester 1, 2, 3 eller 4. 1 er for de yngste. 4 er for de eldste.
Navn, e-post og tlf. på foreldre/foresatte. Navn på ev. foreldre/andre som skal overnatte på skolen. Navn på ev. foreldre/andre som skal ha måltider på skolen. Navn på ev. foreldre/andre som skal delta på festmiddag. Ev. allergier.
Send