Mykola Sheremetas eksamenskonsert

18.
jun

Han vil presentere sitt masterprosjekt som handler om å transkribere musikk fra piano til akkordeon.

Sted: Norges musikkhøgskole, Levinsalen