Årsmøte i Møre og Romsdal krets av NTL

15.
mar

Saker til årsmøtet må være innsendt styret v/ Marius Berglund, Solnørdalvegen 20, 6240 Ørskog senest 1. mars 2020.

Vel møtt.

Sted: Skarstua, Skaret, 6244 Molde