AVLYST AVLYST DM i trekkspill for kretsene Nordland nord, Troms og Finnmark, samt deltakelse fra Bodø trekkspillklubb.

17. - 18.
apr

ARRANGEMENT ER AVLYST

Harstad trekkspillklubb arrangerer DM i trekkspill for kretsene Nordre Nordland, Troms og Finnmark, samt deltakelse fra Bodø trekkspillklubb. 

Arr.: Harstad Trekkspillklubb

Kontaktpersoner: Ole Rørvik/Tone Salberg, Tennvassåsveien 91, 9402 Harstad

Tlf. 476 75 926 Ole – 995 40 825 Tone, tonesal@msn.com

Sted: Scandic Hotel, Harstad