Svendsrud, Engegård og Haugen

12.
sep

Konsert med Håvard Svendsrud, Arvid Engegård og Svein Haugen. Jostedalen Nasjonalparksenter. 

Sted: Jostedalen Nasjonalparksenter