Årsmøte i Sør-Trøndelag krets av NTL

14.
feb

Sandmoen kro på Tiller

Sted: Sandmoen kro, kl. 18.30