Søknadskalender 2020

07-01-2020Det finnes flere steder hvor musikere, grupper, klubber og orkestre som er NTL-medlemmer kan søke om støtte. Her er en oversikt (oppdateres).

 

  • KOMP – søknadsfrist 15. januar

http://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/komp

Støtteordning for kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak

KOMP tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk tipping. Årlig avsettes 1,5 millioner kroner til KOMP.

Formålet med KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

 

Målgruppe:

Organisasjoner og lag, frittstående grupper, band-sammenslutninger, kulturskoler og andre kommunale kulturaktører innenfor de rytmiske sjangerne.

Merk at det er utvidet søknadsfrist til 15. januar 2020. Det vil ikke være mulig å sende inn søknader etter kl. 23.59 denne dagen. Søknadene vil bli behandlet av KOMP sitt fordelingsutvalg i februar.
 

  • VO – Voksenopplæringsmidler – søkes 2 ganger i året.

http://www.musikkensstudieforbund.no/vo/veiledning

Alle klubber som er tilknyttet NTL kan søke om VO-midler, voksenopplærings-midler for medlemmer over 14 år. Søknadsfrist januar og juli, (løpende søknadsbehandling).

Kravet er at dere har øvelser, en repertoarliste og en fremmøteliste. Ta kontakt med det lokale Musikkråd, som også kan hjelpe dere med å søke.

 

  • Momskompensasjon – Søknadsfrist 15. mai

Alle klubber og orkestre kan søke om momskompensasjon for sine utgifter.

Klubben/laget må være registrert i Frivillighetsregisteret. Det er ikke nok å være registrert i Brønnøysund under lag/foreninger.

https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/

Denne momskompensasjonen fordeles etter andre regler enn ett vanlig momsregnskap. Klubben må ikke levere et momsregnskap til skatteetaten. Det er nok med et ordinært klubbregnskap. Søknadsfristen er 15. mai hvert år og følgende sendes NTL:

Fullstendig årsregnskap – inntekter og utgifter i hver sin kolonne. 

Revisorberetning fra valgt revisor – et eget signert brev hvor valgte revisorer bekrefter at de har gått i gjennom regnskapet og funnet det i orden.

Klubbens kontonummer og kontaktperson.

NTL tar jobben med å søke momskompensasjon for klubbene gjennom Lotteri- og stiftelsestilsynet. Pengene blir utbetalt i desember hvert år.

 

  • Frifond – Søknadsfrist 15. september

Klubber og orkestre med 1/3 medlemmer under 26 år kan søke om Frifond-midler fra NTL. Har klubben en ungdomsgruppe kan denne skilles ut som egen enhet og være berettiget til støtte. Ta gjerne kontakt med kontoret for hjelp og opplysninger.