Peder Barlien død

29-11-2019


Peder Barlien var en kjent utøver og trekkspillreparatør. (Foto: Per J. Grøthe)

Trønderen Peder Barlien var en kjent person i trekkspillmiljøet. Han døde 23. november, 78 år gammel.  
 
Barlien var opprinnelig fra Overhalla, men bodde i mange år i blant annet Klæbu. Han var aktiv som utøver gjennom mange år, spesielt i Trøndelag. Og for mange var han godt kjent som en dyktig trekkspillreparatør.  Vi nevner også at han har skrevet musikk, for eksempel melodien til "Trondheimsvalsen", som var tilegnet 1000-årsjubileet til Trondheim i 1997. Teksten ble skrevet av Ola Kjeldstad og Torbjørn Bjerkan.
 
I desembernummeret av Trekkspillnytt skriver vi blant annet at hans samling av gamle trekkspill nå har fått plass på Opdal gårdshotell i Overhalla. 
 
– Vi er stolte av å kunne huse disse vakre instrumentene, som forteller en historie om musikk gjennom mange generasjoner, uttaler vertskapet Ellen og Trond Opdal.  
 
Det er bisettelse i Svanholm seremonirom fredag 6. desember. 
 
Vi kommer tilbake med minneord i Trekkspillnytt.