Trekkspillere uten grenser, samspillprosjekt for ungdom

27-06-2019


UNGDOMSORKESTER: Fornøyde ungdommer med instruktør Skjalg Bjørstad under samspillseminar i Moss. (Foto: Privat)

For å styrke grunnlaget for fremtidens trekkspillmiljø ønsker Otto Kiss, Skjalg Bjørstad og Moss Spellemannskompani å stimulere til kontakt mellom ungdom fra ulike miljøer. Med støtte fra NTL er et samspillprosjekt for ungdom iverksatt. Resultatet fra prosjektets første fase skal fremføres under NM på trekkspill. 

Moss Spellemannskompani og dirigent Otto Kiss har gjennom mange år hatt et fruktbart samarbeid med komponist og arrangør Skjalg Bjørstad, som har resultert i et omfattende og spenstig repertoar skreddersydd for et flerstemt trekkspillorkester med rockeband. Hensikten har vært å engasjere ungdom ved å la dem spille underholdningsmusikk som er artig å spille og verdt å høre på. 

Tidlig i mai møttes 19 ungdommer fra ulike miljøer i Moss for å øve på samspill under ledelse av Skjalg Bjørstad, med Moss Spellemannskompanis rockeband i ryggen. Musikantene hadde øvet inn sine stemmer på forhånd under veiledning av sine respektive pedagoger, og fikk lagt siste hånd på verket med Skjalgs vennlige, men bestemte veiledning. Med god mat fra støtteapparatet til Moss Spellemannskompani lå det godt til rette for å styrke vennskapet mellom musikantene, som tidligere hadde betraktet hverandre på avstand som konkurrenter. 

Det ungdommelige prosjektorkesteret gleder seg til å fremføre de første resultatene av samspillprosjektet før premieutdelingen for NM på Storefjell. – Da har vi med oss hele bandet vårt, lover dirigent Otto Kiss, - med Skjalg foran som dirigent og Adrian Kiss på trommer, stjernevokalist Marlene Carlsen, Torgeir Lyby på bass, og Jo Fahlstrøm på el-gitar så skal dette bli en spennende konsert, sier Kiss. Prosjektorkesteret skal fremføre Hugtatt av Helene Bøksle, Bach onto this av Jon Lord, folkevisa Bendik og Årolilja basert på Gåtes versjon og Kråkevisa, alle arrangert av Skjalg Bjørstad. 

Gjennom dette prosjektet får vi løftet frem våre ungdommer som nå viser stort engasjement og spiller sammen i flere forskjellige prosjekter her på Østlandet, sier Otto Kiss.

-Ved å knytte sosiale bånd mellom unge trekkspillere fra hele landet bidrar vi til å skape et grunnlag for miljøet i årene fremover. Kiss er svært fornøyd med at prosjektet har skapt stort engasjement hos pedagoger og elever. Han fremhever at Skjalg Bjørstad er en viktig inspirator, både gjennom de tilrettelagte arrangementene hans, og som seminarleder og instruktør.

– Det er til stor inspirasjon for alle som får spille under hans ledelse, sier Kiss, - vi er klare til å innta NM scenen på Storefjell med et stort spellemannslag og rockeband. 

Kiss understreker at prosjektet fremdeles er i en oppstartsfase, og at ambisjonen er å få med ungdommer fra enda flere distrikter. – Pedagogene må diskutere litt hvordan prosjektet best kan videreføres til høsten, men neste år håper vi å kunne spille under NM med et stort nasjonalt ungdomsorkester, sier han.