Rekordraskt landsmøte

10-11-2018


REKORDRASKT: Ti av 17 kretser er representert på årets landsmøte i NTL. Møtet avvikles på Gardermoen. (Foto: Per J. Grøthe)

NTLs landsmøte går i helga på Garder kurs og konferansesenter på Gardermoen. De ordinære årsmøtesakene ble unnagjort på en time og 55 minutter med nesten ingen diskusjoner eller spørsmål.  Men det knytter seg spenning til den framtidige økonomiske situasjonen for forbundet. Nå gjenstår evaluering av årets NM på trekkspill, som gikk på Storefjell. 

Det var gjenvalg over nesten hele fjøla, men Kristin Krogvold Eriksen erstatter Jon Arne Jensen som leder i konkurransekomiteen. Jensen takket nei til gjenvalg. Videre kom Kai Hansen inn som nytt medlem i rekrutteringskomiteen. Han erstatter Jørn Arve Rønningen, som hadde takket nei til gjenvalg. Nytt medlem i samme komite er også Kristina Farstad Bjørdal. Vegard Hansen takket nei til gjenvalg. 

NTL har økonomien under kontroll, men man er noe usikker på framtida, blant annet når det gjelder hvor mye statsstøtte som vil tilfalle organisasjonen i åra som kommer. Statsstøtten er sammen med medlemskontingenten en økonomisk bærebjelke i forbundet. Forbundets regnskap for 2017 viser et årsresultat på 20.428 kroner. Vi vil komme tilbake til mer om økonomien i forbundet i Trekkspillnytt og på NTLs nettside. Vi  siterer imidlertid følgende fra landsstyrets beretning for 2017: "Det har vært kontinuerlig fokus på økonomien. Det er ikke  noe mål i seg selv å ha betydelige overskudd, men NTL har hatt behov for å styrke egenkapitalen for å ha økonomisk evne til å gjennomføre framtidige satsninger og for å nå definerte mål. 

Bærebjelken i økonomien er medlemskontingent og statsstøtte. NTL har en god kontroll på økonomien, men vi kunne ønsket oss et større handlingsrom for å gjennomføre de tiltakene som vi ser trengs for å møte kommende utfordringer."

Medlemstallet i forbundet er svakt nedadgående. Ved utgangen av 2017 var medlemstallet på 2448. 

Ti av 17 kretser er representert på landsmøtet. Kjell Sterkerud stiller for Østfold krets. Akershus/Oslo er representert med Lars Røyseng og Vigdis Petterson. For Hedmark/Oppland stiller Erling Brekken. Buskerud er representert med Arve Strand. Fra Vestfold kommer Grete Berge og Karin Hansen. Kjell Ebbesberg stiller for Telemark, mens Kjell Johansen kommer fra Agder. Møre og Romsdal er representert med Roger Lid og Kristina Farstad Bjørdal. Gunnar Stål Hagen kommer fra Nordland nord. Fra Nordland sør stiller Trude Larsen og Knut Skjemstad. 

I NM-evalueringen kom det fram at man er meget godt fornøyd med årets NM på Storefjell. Det har kommet mange positive tilbakemeldinger fra både publikummere og deltakere, men også noen innspill om ting som kan gjøres annerledes. Av den grunn vil det bli gjort noen småjusteringer foran NM i 2019, som også vil bli holdt på Storefjell på Golsfjellet i Buskerud fra torsdag til søndag i uke 26. Mer om dette i kommende utgave av Trekkspillnytt.