Hovedsiden Sør-Trøndelag, D8 Årsmøte i NTL – krets Sør-Trøndelag

Årsmøte i NTL – krets Sør-Trøndelag

Årsmøtet i krets Sør-Trøndelag ble avholdt torsdag 29. januar 2015 på Sandmoen Kro utenfor Trondheim. Datoen var annonsert i Trekkspillnytt og via e-post før møtet til de som har e-post-adresse. Det var mange ledige plasser i år også, selv om møtet startet med middag. Årsmøtet måtte vedta vedtekter for kretsen. Dette fordi kretsen var falt ut av Brønnøysundregisteret med sitt organisasjonsnummer. Dette kreves for blant annet registrering av grasrotandelen, og ved bytte av navn på kasserer med overflytting av konti til nytt navn.

Det som tok litt tid og som skapte litt blæst var valgene. Kretsen har den senere tid hatt problem med å finne personer som vil stille til valg. Valgkomiteen hadde tatt mange telefoner og snakket med mange direkte, men hadde store problem med å finne noen som ville ta på som leder for kretsen. I siste liten før møtet var det klart at Gunder Johansen var interessert i å ta på seg ledervervet. Han stilte imidlertid krav om å få med seg «gammelkassereren»; Jarle Danielsen inn i styret igjen. Han begrunnet det med at Danielsen har stor kompetanse og arbeidskraft og ikke minst interesse for å sitte i styret. Jarle Danielsen ble valgt inn i valgkomiteen i fjor og er først på valg i 2017. I tillegg vedtok årsmøtet i fjor å gå ned til fire styremedlemmer, i tillegg til ungdomsrepresentanten. Dette ble en komplisert sak som valgkomiteen ikke kunne komme med noen innstilling på. Den gode og uformelle møtelederen Tore Eklo foreslo at Johansen og Danielsen måtte gå på gangen så årsmøte fikk drøfte saken. Årsmøtet slo fast etter litt diskusjon at kretsen ikke er i noen god posisjon til å avvise interesserte. Dermed ble det vedtatt å utvide styret til fem personer igjen og Gunder Johansen ble valgt til leder og Jarle Danielsen til kasserer. Tore Eklo, Karin Toften, Nina Iren Berget Haugen fortsetter som styremedlemmer i tillegg til ungdomsrepresentanten Kristina Farstad Bjørdal. Synnøve Solligaard kom inn som nytt 1. varamedlem til styret. Den vanskelige jobben som valgkomite til neste år blir i varetatt av Anne Schløsser Møller fra Trondheim (2016), Halvor Bakk fra Oppdal (2017 – istedenfor Jarle Danielsen) og Kai Roger Magnetun fra Orkdal på valg i 2018.

 John Volden

 

Dele
Sist oppdatert mandag 04. mai 2015 07:37  


Besøkende

Vi har 17 gjester her nå