Hovedsiden Rogaland, D5 Undersøking omkring deltaking på DM, distrikt 5

Undersøking omkring deltaking på DM, distrikt 5

E-post Skriv ut PDF

Hei alle i NTL-Rogaland og Hordaland!

For å kartlegge i kva retning ønska til dere deltakarar og musikantar går omkring DM, håpar eg at så mange som muleg kan delta på den korte spørreundersøkinga som de finn bak vedlagte lenke.  Jobben tek berre 1-2 minutt, og det er høve til å legge inn nokre saftige kommentarar til slutt.  Det er dessverre berre høve til å svare ein gong pr. dataeining.

Håpar du med dette kan vere med og gi oss ein peikepinn om kva DM vi vil ha i framtida - om vi vil ha DM i distrikt 5, då... Undersøkinga er anonym!

Undersøkinga finn du her:

https://www.surveymonkey.com/s/YHLYMPT

 

Lukke til!  Med helsing

Tore Koppang,

leiar NTL-Rogaland

Dele
Sist oppdatert torsdag 02. april 2015 22:00  


Besøkende

Vi har 44 gjester her nå