Hovedsiden Om NTL

Om NTL

E-post Skriv ut PDF

NTL (Norske Trekkspilleres Landsforbund) ble stiftet 17. oktober 1971, og er en interesseorganisasjon for alle som spiller trekkspill og/eller er interessert i trekkspillmusikk.
NTL har i dag ca 3500 medlemmer. Ved å drive aktiv PR og gi informasjon om hva NTL står for og kan tilby sine medlemmer, håper man å øke dette tallet slik at NTL kan bli en slagkraftig organisasjon.
NTL drives på idealistisk grunnlag. Alle tillitsverv er ulønnet. Den daglige virksomhet ledes av et Landsstyre bestående av: Leder, nestleder, sekretær, leder konkurransekomiteen, leder undervisningskomiteen, to varamedlemmer og ungdomsrepresentant og dens vara.
I tillegg finnes ulike komiteer som hver og en har sine ansvars- og arbeidsområder: PR-komite, Undervisningskomite, Konkurransekomite og Redaksjonskomite.Landsstyre og komiteer blir valgt av Landsmøtet, som er organisasjonens øverste myndighet.
Hvert fylke har sitt Fylkeskretsstyre. Som medlem i NTL er man samtidig medlem i sin fylkeskrets.
NTLs medlemsblad Trekkspillnytt kommer ut 5 ganger i året. Gjennom bladet holder vi alle medlemmene a jour med nyheter på trekkspillfronten i inn- og utland.
I Trekkspillnytt finner man også de nødvendige navn og adresser til medlemmer i Landsstyret, komiteer og til fylkeskretslederne, samt påmeldingsskjema til DM i desembernummeret.


Her er NTLs vedtekter: PDF-dokument


Lise Bendixen er administrasjons-
sekretær ved NTL's kontor i Oslo. Hun treffes mandag- torsdag kl 08 - 16. (tlf. tid:10-14)
Tlf. 22 00 56 35.
Faks: 22 00 56 01

Ny postadresse: Postboks 4739 Sofienberg, 0506 Oslo

Ny besøksadresse: Trondheimsveien 2, 0560 Oslo (inngang fra Herslebs gate)

Dele
 

Besøkende

Vi har 84 gjester her nå