Per Bolstad i ord og toner

25.
aug

Håvard Svendsruds ensemble

Sted: Riksscenen for folkemusikk i Oslo