Hovedsiden

Endringer for DM


NTLs landsmøte ble avviklet i helga på Gardermoen. Lørdag ble en stor og viktig sak diskutert  - framtidas organisering av DM og NM. Bakgrunnen er blant annet flere års nedgang i deltakelsen under disse arrangementene. Tor Albrigtsen (bildet) var en av representantene fra Buskerud og en av dem som var på talerstolen i sakens anledning. Det ble vedtatt viktige endringer.

Etter en lengre debatt ble det gjort vedtak. Det er viktig å få med at dette ikke var enstemmig. På forhånd hadde det også kommet henvendelser fra lærerkrefter på Østlandet som ville beholde den nåværende ordningen. Men nå blir det likevel direkte påmelding i alle klasser til NM på trekkspill. Påmeldingsfristen avklares i dialog mellom NTLs landsstyre og NM-arrangør. Distriktsstrukturen i organisasjonen NTL opphører. Kretsene får anledning til å velge selv om de ønsker å inngå samarbeid med andre kretser om arrangementer eller om de ønsker å gjennomføre arrangementer som egen krets.

- Det er viktig å påpeke at det blir fortsatt DM der det er ønskelig. Men kretsene vil nå stå friere når det gjelder hvilke aktiviteter de vil organisere i sine områder. Vi ønsker å endre for å bevare. Vi ønsker ikke å endre bare for å endre, sier NTL-leder Odd Arne Halaas.

Hver krets får ansvaret for å gjennomføre minimum ett større arrangement alene eller i samarbeid med andre i perioden 1. januar til 7. mai. Arrangementet skal være tilrettelagt spesielt for kretsens medlemmer. Arrangementet kan være for eksempel en konkurranse, en festival eller en større konsert. Kretsene velger om arrangementet skal være åpent for alle, eller begrenset til deltakere fra for eksempel kretsens geografiske område. Arrangementet må minimum være tilgjengelig for NTLs medlemmer bosatt i kretsene som gjennomfører arrangementet. Ellers får kretsene ansvar for å rapportere til NTLs landsstyre erfaringen med sine arrangement etter endt gjennomføring. I vedtaket står det også at kretsene står fritt til å lage egne konkurranseregler for sin krets. Men NTLs konkurransekomite får i oppdrag å lage et forslag til standard konkurranseregler med utgangspunkt i dagens regler for DM og NM. Forslaget må oversendes kretsstyrene senest 15. desember.

Videre ble det vedtatt at landsstyret får i oppdrag å fremme en sak om NM-arrangementet til landsmøtet 2017. Saken må være egnet til å kunne konkludere framtidige føringer for NTLs NM-arrangement. Kretsstyrene får også ansvar for å ajourføre kontaktinformasjonen for alle medlemmer tilhørende egen krets innen 1. april hvert år. Det heter også at landsstyret får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i regelverk og instrukser som følger av landsmøtets vedtak. Disse endringene iverksettes fra 1. januar 2017.  

Dele
 

Besøkende

Vi har 36 gjester her nå